Mobile Dehumidifiers

54DH

Portable air    
    
Conditioners

51 AKB006
51 AKM006
51 AKB/AKC009-012
51 AKM009-012 
51AKA

Window room air     Conditioners    

73UC/73UQ
73XC/YC/XQ/73YQ
73TCA
51ACM/51AQM
51ACX
51ACZ

Home

 

 
Portables, window units and dehumidifiers

Product reference Refrigerant kW
kW

       
51AKB006 R407C 1,8  
       

       
51AKM006 R407C 1,8 2,00/1,0
       

       
51AKB/AKC009-012 R407C 2,6-3,3  
       
       
51AKM009-012 R407C 2,6-3,3 1,6/0,8
       

       
51AKA R407C 1,83  
       

Copy right 2000 - Legal Notice